Aktiviranje vizije organizacije
Kvalitetno definirana svrha/ vizija kao „kompas“ pomaže svima da se usredotoče na ono što je važno: trošenje više vremena na aktivnosti koje izravno vode ispunjenju svrhe i strateških ciljeva organizacije.

Vjerujem da se većina nas i prije ove nove situacije uzrokovane pandemijom „borila“ s prioritizacijom zadataka i aktivnosti, no tu borbu je dodatno pojačala kriza izazvana COVID-19 virusom. Sada je vrijeme da se konačno pozabavimo radnim opterećenjem i stvorimo održivije radno okruženje usredotočujući se na posao koji je najvažniji.

Kako bi stvorili povoljnije radno okruženje, lideri trebaju aktivirati i operacionalizirati svrhu i viziju organizacije. Izjave misije i vizije koje „sjede“ na web-u i na plakatima tvrtke  pretvorite u operativni alat definirajući ih na način da mogu svima poslužiti kao kompas koji nas drži ispravno usmjerene, u tzv. zvijezdu Sjevernjaču kompanije.

Najjednostavnije je prepoznati svrhu organizacije i razumjeti kako stvarate vrijednost ako se zapitate tko smo / zašto postojimo?

Povratne informacije zaposlenika

Očekivanja svrsishodnosti naših organizacija su sve izraženija, no svrha mora ići daleko dalje od lijepih izjava na plakatima u uredu. Zaposlenici promatraju kako organizacija djeluje i što radi kako bi ispunila svoju viziju, te da li izbori i odluke koje donose njihovi lideri podupiru viziju i svrhu organizacije. Organizacije mogu živjeti svoju svrhu samo ako je svi razumiju i dijele. Ali nije dovoljno samo definirati izjave o svrsi i viziji koje se kaskadno “spuštaju” kroz organizaciju. Kako bi stvorili organizaciju koja je usmjerena i pokretana vizijom, lideri moraju odvojiti vrijeme kako bi saslušali zaposlenike kako oni doživljavaju viziju, te im omogućiti da pronađu svoju individualnu svrhu u organizaciji.

Kvalitetno definiranje vizije koja obuhvaća korisnike, zaposlenike i društvo u cjelini je odskočna daska u razvoju jedinstvene, inspirativne organizacijske kulture. Kvalitetna, praktična i nadahnjujuća vizija koja će vam poslužiti kao kompas ide dalje od (marketinške) izjave o viziji:

  • opisuje gdje želite biti u bliskoj budućnosti, i
  • definira hrabre korake (strateške projekte) kojima ćete postići viziju.

Za početak, zapitajte sebe i članove svog tima:

  • Koje probleme se nadate riješiti u sljedećih nekoliko godina?
  • Što se nadate postići?
  • Tko su vaši ciljani korisnici i što želite učiniti za njih?
  • Kako će izgledati vaš budući poslovni model?

Usklađivanje organizacije sa strateškim planom

Da biste bolje razumjeli tko ste kao organizacija, pronađite svoje konkretne priče o tome kada ste se osjećali najponosnijima što radite za ovu organizaciju (tim, grupu, odjel):

  • Koji ste konkretno doprinos dali životima drugih? Odgovorite na ovo pitanje u obliku “da / glagol /”.
  • Što su vaši doprinosi omogućili drugima da naprave ili da budu?

Kad je svima u organizaciji jasno ne samo što organizacija radi, već i zašto to čini, lakše je odrediti prioritete, utvrditi koji se posao može odgoditi, koji se sastanci mogu preskočiti i za koje je odluke „dovoljno dobre“ zapravo dovoljno dobre .

Usklađivanje organizacije sa strateškim planom i vizijom pružiti će inspiraciju i dati poslu viši smisao, a istodobno će pomoći u delegiranju i osnaživanju timova i pojedinaca, bržem odlučivanju, kvalitetnijem određivanju (strateških i svakodnevnih) prioriteta i uklanjanju manje važnih stvari s „dnevnog reda“.

Kvalitetno definirana svrha/ vizija kao „kompas“ pomaže svima da se usredotoče na ono što je važno: trošenje više vremena na aktivnosti koje izravno vode ispunjenju svrhe i strateških ciljeva organizacije, a manje vremena na stvari koje su periferne.


Slika 1. Vision Canvas je alat koji nam može pomoći u pretvaranju izjava o misiji i viziji organizacije u kompas/zvijezdu sjevernjaču naše organizacije (Source/Izvor: Patric van der Pijl, Justin Lokitz and Lisa Kay Solomon: „Design a Better Business“)

Mihaela Smadilo, Leadership Consultant and Coach at ACT

Zadnji članci
Mjerenje angažiranosti zaposlenika samo je jedan korak. Međutim, ono što ćete napraviti nakon mjerenja jednako je važno.
Koliko je snažna vaša trenutna organizacijska kultura i podržava li vaše strateške ciljeve?