Kreiranje održive organizacije
Tri ključna pristupa mogu nam pomoći da preispitamo svoj rad i (postpandemijsku) organizaciju.

S početkom pandemije, svjedočili smo kako je većina organizacija i zaposlenika mobilizirala energiju i odlučnost da bi brzo i iznenađujuće dobro odgovorili na izvanredne izazove. Vidjeli smo kako su ljudi na svim razinama naših organizacija iskoračili iz svojih uobičajenih uloga i načina rada, fokusirajući se na najkritičnija pitanja, udružuju se i herojski i nesebično reagiraju da bi podržali kolege, korisnike i širu zajednicu. U početku je također i rad od kuće bio novost, no mnogi su bili su pozitivno iznenađeni kako i u virtualnom/ udaljenom načinu rada mogu efikasno raditi svoj posao.

Ali gotovo godinu dana kasnije, bez jasnog kraja pandemije, navala adrenalina je nestala. Pokušavamo sprintati kroz ono što je postalo maraton – definitivno neodrživ tempo. Vjerujem da se većina nas i prije ove nove situacije uzrokovane pandemijom „borila“ s prioritizacijom zadataka i aktivnosti, no tu borbu je dodatno pojačala kriza izazvana COVID-19 virusom. Sada je vrijeme da se konačno pozabavimo radnim opterećenjem i stvorimo održivije radno okruženje usredotočujući se na posao koji je najvažniji. Tri ključna pristupa mogu nam pomoći da preispitamo svoj rad i (postpandemijsku) organizaciju:

Aktivirajte i operacionalizirajte svrhu i viziju svoje organizacije

Odmaknite se od izjava misije i vizije koji „sjede“ na web-u i na plakatima tvrtke, te ih pretvorite u operativni alat definirajući ih na način da mogu svima poslužiti kao kompas koji nas drži ispravno usmjerene u zajedničkom nastojanju postizanja ključnih ciljeva. Pretvorite ih u tzv. zvijezdu Sjevernjaču vaše kompanije.

Organizacije mogu živjeti svoju svrhu samo ako je svi razumiju i dijele. Kad je svima jasno ne samo što organizacija radi, već i zašto to čini, lakše je odrediti prioritete, utvrditi koji se posao može odgoditi, koji se sastanci mogu preskočiti i za koje je odluke „dovoljno dobro“ upravo ono što nam treba. Usklađivanje organizacije sa strateškim planom i vizijom pružiti će inspiraciju i dati poslu viši smisao, a istodobno će pomoći u delegiranju i osnaživanju timova i pojedinaca, bržem odlučivanju, kvalitetnijem određivanju (strateških i svakodnevnih) prioriteta i uklanjanju manje važnih stvari s „dnevnog reda“.

Slika 1. Vision Canvas je alat koji nam može pomoći u pretvaranju izjava o misiji i viziji organizacije u kompas/zvijezdu sjevernjaču naše organizacije (Source/Izvor: Patric van der Pijl, Justin Lokitz and Lisa Kay Solomon: „Design a Better Business“)

Redefinirajte posao, radno mjesto i radnu snagu budućnosti

Pružajte zaposlenicima fleksibilnost koju žele i promjenom operativnih modela uz podršku odgovarajuće tehnologije i podatkovnih platformi.

Rad na daljinu naglasio je važnost povjerenja i transparentnosti te potrebu za osnaživanjem svih zaposlenika informacijama koje su relevantne za njihov posao i karijeru. Fokus lidera na strateške ciljeve i smjer organizacije trebao bi se proširiti na „prevođenje“ strategije u jasno definirane ciljeve, odgovornosti i očekivane rezultate. Kada cijela organizacija razumije strategiju i kompanijske ciljeve imamo temelj za kvalitetno postavljanje ciljeva timova i pojedinaca. Time pokrećemo koordinirani ciklus djelovanja, upravljanje učinkom temeljeno na ishodima (rezultatima) rada i osjećaj zajedničkog postignuća u cijeloj organizaciji.

Pomoću odgovarajuće tehnologije i podatkovnih platformi možemo eliminirati komunikacijske „silose“ i osigurati da svi u organizaciji imaju jasnu informaciju o tome što je važno postići, te tako svima pomoći da se fokusiraju: zaustave se, uspore, ispravno prioritiziraju svoje aktivnosti i neometano odrade posao i postignu izvanredne rezultate.

Slika 2: Objective and Key Results (OKRs) je alat/metodologija koja nam pomaže operacionalizirati strategiju, uskladiti organizaciju i upravljati učinkovitošću temeljem postignutih rezultata. (Source/Izvor:  Christina Wodtke: “Radical Focus: Achieving Your Most Important Goals with Objectives and Key Results)

Stvorite bržu i fleksibilnu organizaciju

Postanite agilniji, stvarajte jednostavnije organizacijske strukture s manje „slojeva“ i postavljajte najbolje talente u ključne uloge kako bi donosili bolje i brže odluke na svakoj razini u organizaciji.

Tvrtke koje su agilnije, imaju ravniju strukturu, brže donose odluke i postavljaju ključne talente u odgovarajuće uloge uspješno izlaze iz krize uzrokovane COVID-19 virusom. Ne radi se o tome da li ste „Agile“ ili „Waterfall“, već o tome da uklonite organizacijske i informacijske silose, te postanete prilagodljivi promjenjivim potrebama tržišta i kupaca, uz posvećenost kontinuiranom usavršavanju i učenju.

Agilan način rada i upravljanje međuovisnostima među timovima kako bi se korisnicima pružila vrijednost, zahtijeva promjenu načina razmišljanja. Na temeljnoj razini, agilna transformacija je transformacija organizacijske kulture koja se temelji na osnaživanju timova i pojedinaca pojednostavljivanjem načina donošenja odluka, spuštajući odgovornost za donošenje odluka i postizanje rezultata na timove.

Koliko je jaka vaša organizacijske kultura i podržava li vaše strateške ciljeve? Razumijevanje koliko je organizacijska kultura koherentna u cijeloj organizaciji i u skladu s strategijom nam omogućava da donesemo informirane odluke o potrebnim promjenama – od promjena stilova vođenja, organizacijske strukture, procesa i politika, te načina rada i donošenja odluka.

Slika 3: Prikaz trenutne i željene organizacijske kulture Competing Values Framework-a i Organisational Culture Assessment Instrument-a (Source/Izvor: Organic Leadership Workshop by agile42, Diagnosing and Changing Organizational Culture by Kim S. Cameron Robert E. Quinn)

Da biste shvatili kako ova tri pristupa mogu izgledati u vašoj organizaciju, obratite se svojim zaposlenicima, saslušajte ih i uključite u kreiranje organizacije koju pokreće vizija i koja će uspješna izići iz COVID-19 krize


Mihaela Smadilo, Leadership Consultant and Coach at ACT

Zadnji članci
Mjerenje angažiranosti zaposlenika samo je jedan korak. Međutim, ono što ćete napraviti nakon mjerenja jednako je važno.
Koliko je snažna vaša trenutna organizacijska kultura i podržava li vaše strateške ciljeve?