Mjerenje organizacijske klime - kako izbjeći neuspjeh?
Većina kompanija susreće se s malim postotkom odaziva pri istraživanju angažiranosti zaposlenika. Kako izbjeći neuspjeh?

Prije svakog mjerenja organizacijske klime provjerite jeste li pokrili sve ili barem većinu sljedećih koraka kako bi osigurali što veći uspjeh.

 • Uspješno pridobivanje predanosti ili interesa za provođenje ankete od većine top menadžera koji će biti uključeni u anketu
 • Uspješno podizanje interesa i poticanje većine zaposlenih koji su uključeni u istraživanje za ispunjavanje upitnika
 • Istraživanje angažiranosti u direktnoj je vezi s poslovnim potrebama organizacije
 • Svi u organizaciji upoznati su sa svrhom i ciljevima provođenja ispitivanja angažiranosti zaposlenika
 • Identificirane su i riješene sve problematične teme kao što su: tko sve vidi rezultate istraživanja i podatke iz upitnika, uključujući način na koji će se njima upravljati, izbjegavajući nepovjerenje između menadžmenta i zaposlenika ili između različitih organizacijskih jedinica u kompaniji
 • Identificirane su odgovarajuće skupine (organizacijske jedinice ili šire) prije istraživanja. Grupe se ne dodjeljuju nakon administracije. Prvenstveno, budi se sumnja u ishode odnosno „namještanje“ rezultata. Ukoliko podatke treba rasporediti po organizacijskim jedinicama, a ta kategorija nije unaprijed zadana, ne postoji način da kreirate tu varijablu post hoc
 • Provjeren je popis elektroničkih adresa zaposlenika prije slanja upitnika. Zaposlenicima koji su odsutni (npr. radi bolovanja ili godišnjeg odmora) također bi trebalo pružiti priliku da sudjeluju u istraživanju
Rezultati_istrazivanja_angaziranosti_zaposlenika

Nakon što dobijete rezultate mjerenja potrebno je poduzeti sljedeće korake:

 • Dobivene rezultate analiziraju stručne osobe koje su dobro upoznate sa statističkim metodama obrade podataka
 • Uspjeh u analizi podataka ankete – adresirani su stvarni temeljni problemi koje je potrebno riješiti
 • Menadžeri su alocirali dovoljno vremena za detaljni pregled i razumijevanje rezultata ankete
 • Menadžeri su komunicirali rezultate svom timu
 • Menadžeri su kreirali akcijski plan koji će slijediti u rješavanju ključnih problema
 • Menadžeri su prepoznali i uključili zaposlenike koji imaju velik utjecaj na promjene u organizaciji
 • Akcijski planovi su realistični i specifični sukladno potrebama organizacije
 • Akcijski planovi se poštuju i prati se njihova realizacija
Zadnji članci
Mjerenje angažiranosti zaposlenika samo je jedan korak. Međutim, ono što ćete napraviti nakon mjerenja jednako je važno.
Koliko je snažna vaša trenutna organizacijska kultura i podržava li vaše strateške ciljeve?