[PREUZMITE] Novi koncept naknade za rad u kompaniji
Znate li kako treba izgledati formula za ukupnu naknadu za rad u kompaniji? Pa iako je plaća svojevrsni “motivator“, ono što kompanija nudi zaposleniku gleda se i kroz prizmu zaposlenika, a to nije samo plaća.

Znate li kako treba izgledati formula za ukupnu naknadu za rad u kompaniji?

Employee engagement je tema koja se (pre)često gleda isključivo kroz oči vrha kompanije. Pri tome se zanemaruje važnost i težina uloge voditelja tima, ne pristupa joj se strukturalno, ne mjeri se pravilno i slično. No, najteži “udarac“ na kraju dana dobiva zaposlenik.

Jedan od najvećih mitova kaže kako zaposlenicima samo treba dati veću plaću kako bi se zaposlenika motiviralo i angažiralo. Međutim, ono što vi kao kompanija dajete gleda se i kroz prizmu zaposlenika – onoga što on zaista dobiva (a to nije samo plaća).

Vođeni time, zajedno s kolegama iz Benefiti, napravili smo suvremeniji koncept ukupne naknade u koju smo uključili i neke druge faktore.

Na linku preuzmite dokument i slobodno nam se javite ako imate komentar ili želite da vam koncept pobliže pojasnimo: https://bit.ly/IMPROV3-NoviKonceptNaknade

___

Kada želite u realnom vremenu dobiti iskreni (anonimni) feedback svojih zaposlenika, provjeriti jesu li zaista angažirani na radnom mjestu i napraviti novi akcijski plan – isprobajte IMPROV3.

Zadnji članci
Mjerenje angažiranosti zaposlenika samo je jedan korak. Međutim, ono što ćete napraviti nakon mjerenja jednako je važno.
Koliko je snažna vaša trenutna organizacijska kultura i podržava li vaše strateške ciljeve?